Decentralizacija Nacionalnog Saveta Roma

18. decembar 2012. 14:25 Društvo Pirot Plus Online

Na redovnoj sednici skupštine Nacionalnog Saveta Romske Nacionalne Manjine, koja je održana krajem protekle nedelje, usvojene su izmene i dopune Statuta Saveta, koje se odnose na decentralizaciju rada i funkcionisanje Saveta. Decentralizacija će se ogledati u formiranju 6 regionalnih centara na teritoriji Srbije. Dragan Vasiljković, član Nacionalnog saveta Roma, kaže da je odluka doneta u cilju boljeg i efikasnijeg rada na terenu.

-Cilj je da aktivnosti Nacionalnog Saveta spustimo malo u bazu, direktno na teren. Na ovaj način omogućićemo bitan mehanizam za pripadnike Romske nacionalne zajednice. Regionalizacija i decentralizacija podrazumevaju da će biti organizovano 6 Centara na teritoriji Srbije i dve kancelarije kaže Vasiljković.

U Pirotu će biti osnovana Regionalana kancelarija koja će pripadati regionanom centru pod nazivom Jug 1 , a čije će sedište biti u Nišu, kaže Vasiljković.

-Očekujemo mnogo od Regionaanih cenatara. Pored Niša, Pirot će sigurno biti zasutpljen, s obzirom na broj pripadnika Romske nacionalne zajednice. Od naših predstavnika očekujemo mnogo jer tu imamo nekoliko aktivista koji su dosta radili i moći će da iznesu sav ovaj teret koji je neophodan da kancelarija funkcioniše kako treba – kaže Vasiljković.

Vasiljković očekuje da Reginalni centri počnu sa radom početkom naredne godine.