Deponija ispunjava plan

30. januar 2013. 11:50 Gradska hronika Pirot Plus Online

Sve četiri opštine okruga redovno dovoze otpad na regionalnu sanitarnu deponiju. Zoran Stanković, direktor Deponije kaže da je ostvarenje plana na zadovoljavajućem nivou

-Sve četiri opštine odlažu otpad, doduše, količine otpada su daleko od očekivanih. U janauraru imamo ostvarenje negde oko 30 % što je tendecnija koju smo očekivali. To je bio početak, čekalo se potpisivanje ugovora. Do sada smo potpsiali ugovore sa opštinama Pirot, Bela Palanka i Dimitrovgrad, danas ćemo potpisati i sa opštinom Babušnica. Tražili smo subvencije od opština osnivača kako bismo uspostavili sistem, a mi ćemo na kraju meseca fakturisati isporučene količine komunalnim preduzećima, tako da ćemo naplatom tih prvih količina početi sami sebe da održavamo kako je i planirano – kaže Stanković.

Deponiju je ovih dana posetio Vladan Zdravković, državni sekretar Ministarstva energetike i zaštite životne sredine.

-Ono što mogu da kažem posle razogovora i izlaska na lice mesta Državni sekretar je zadoljan početkom rada Deponije. Video je da komunalni otpad stiže i njime se upravlja na odgovarajući način. Važno je napomenuti da smo dobili naznake da možemo konkurisati za dalje unapređenje rada Deponije time što bi Ministarstvo podržalo eventualne projekte kojim bi osavremenili rad Deponije i ustrojavanje novih sistema, kao što su objedinjavanje dovoza otpada iz sve četiri opštine, sistema za sekundarnu sepraciju otpada, tak da mogu da kažem da je ovo za nas značajan poseta, jer smo dobili svu moguću podršku, za sad na rečima, a nadam se uskoro i konkretno – kaže Stanković.

Pripreme za svečano otvaranje Deponije su utoku kaže Stanković i dodaje da se planira prisustvo delegacije Evropske komsije i MISP programa.