Iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave gradovima i opštinama 520 miliona dinara

03. februar 2020. 09:58 Lokalna samouprava Pirot Plus Online

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je i ove godine opštinama i gradovima javni poziv za prijavu projekata koji će, u potpunosti ili delimično, biti finansirani iz Budžetskog fonda za lokalne samouprave koji iznosi 520.000.000 dinaraOd ove godine iz Fonda, po posebnom konkursu, Ministarstvo dodeljuje i godišnju nagradu za najbolju opštinsku/gradsku upravu u primeni principa dobrog upravljanja u 2019. godini, kao vid finansijske podrške za dalje unapređenje dobre uprave i upravljanja na lokalnom nivou.

Ministar Branko Ružić poziva sve opštine i gradove da do 18. februara ove godine konkurišu sa projektima i na taj način reše neke od problema svojih zajednica. „Izuzetno sam ponosan na svaki od 136 projekata koji smo do sada finansirali, kao i na spremnost opština i gradova da konkurišu sa pedantnom dokumentacijom“, rekao je ministar i dodao da su se kroz Fond uređivale zgrade opština i gradova i modernizovao njihov rad, uvodio eParlament, uređivali vrtići, trgovi, pijačni prostor i podizao kulturni život širom Srbije.

Po rečima ministra ovakva podrška lokalu je važna jer je veliki pritisak na opštinama i gradovima da isporuče brze, efikasne usluge građanima, ponude zanimljiv sadržaj u svojim zajednicama i budu atraktivni za potencijalne investitore, a bore se sa decenijskim nerešenim problemima koji ih koče u tom napretku.

Gradovi i opštine mogu prijaviti četiri vrste projekata (komponente)

Godišnja nagrada za najbolju opštinsku/gradsku upravu dodeljuje se za četiri oblasti: Efikasnost i delotvornost, transparentnost i učešće javnosti u radu lokalne samouprave, odgovornost i vladavina prava i ravnopravnost i anti-diskriminacija. Ukupna sredstva koja će biti dodeljena opštinama ili gradovima koje su najbolji primeri u primeni principa dobrog upravljanja iznose 10.400.000 dinara

Opštine i gradovi kandiduju najbolje primere svoje prakse u primeni principa dobrog upravljanja, po sopstvenom izboru, za odabranu oblast.

Javni poziv je objavljen u Službenom glasniku 7/20 od 29.1.2020, a sve neophodne informacije za učešće na javnim pozivima, javni pozivi i potrebni obrasci mogu se preuzeti sa sajta Ministarstva.

Saopštenje Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu