JP "Komunalac" obeležava 59 godina uspešnog rada i postojanja. Rezultati rada vidljivi su na svakom koraku, u planu nove investicije

27. februar 2020. 12:52 Gradska hronika Pirot Plus Online

JP "Komunalac" Pirot danas obeležava 59 godina od osnivanja. 

Javno preduzeće „Кomunalac“ osnovano je 27.02.1961. godine kao komunalna ustanova, da bi 1978.godine usklađivanjem sa Zakonom o udruženom radu preraslo u Radnu organizaciju. Odmah sledeće godine preduzeće je organizovano kao Кomunalno preduzeće, a 1989. godine je odlukom o organizovanju koju je donela SO Pirot preduzeće organizovano kao Javno preduzeće. Javno preduzeće “Кomunalac“ Pirot bavi se isključivo komunalnom delatnošću, a osnovna komunalna delatnost pod kojom posluje je pod šifrom 3811 – skupljanje otpada koji nije opasan.

Preduzeće se delom finansira iz budžetskih sredstava po osnovu održavanja javne higijene i gradskog zelenila, a delom iz sopstvenih sredstava po osnovu ostalih osnovnih i sporednih delatnosti bilo za račun pravnih ili fizičkih lica.

Plan rada i razvijanja preduzeća je u skladu sa orijentacijom ka modernoj i tržišnoj usmerenosti u pružanju komunalnih usluga. Cilj preduzeća je da se uveća efikasnost obavljanja poslova u komunalnim delatnostima, da se poboljša kvalitet i poveća obim ponude komunalnih usluga, kao i da svi raspoloživi resursi daju optimalne ekonomske efekte, navodi se na zvaničnom sajtu Preduzeća.

Boban Tolić, direktor Komunalca na konferenciji za novinare, održanoj tim povodom, kaže da je dosta urađeno i u godini koja je za nama, preduzeće je ostvarilo dobit od 6,5 miliona dinara, realizovane su značajne investicije u svim segmentima rada.

Posebno bih istakao da smo posle dužeg vremena, značajno povećali plate zapošljenima. I pored toga investicije neće izostati, za šta je u ovoj godini planirano oko 25 miliona dinara, kaže Tolić.  

Krajem godine započeće realizacije projekta o kojem se dugo priča, a to je primarna separacija otpada, odnosno razvrstavanje otpada u domaćinstvima. Reč je o projektu vrednom milion evra

U JP "Komunalac" Pirot trenutno je zapošljeno 148 radnika.