Mladi lekari od danas na radnim mestima

06. februar 2013. 10:38 Gradska hronika Pirot Plus Online

U Opštoj bolnici i Domu zdravlja danas je počelo sa radom 20 lekara na određeno vreme od godinu dana, čije zapošljavanje će se finansirati sredstvima lokalnog Budžeta. Dr Vesna Janković, direktorka Doma zdravlja, kaže da su kao i prošle godine kriterijumi za izbor lekara bili prosečna ocena, dužina studiranja i dužina čekanja na posao.

-Odabrano je 20 lekara, po 10 za Bolnicu i Dom zdravlja. U Domu zdravlja angažovani lekari radiće na realizaciji tri projekta, a to su unapređenje nivoa zdravstvene zaštite u seoskom području, jačanje kapaciteta službe hitne medicinske pomoći i uvpđenje kućnih poseta za stara lica iznad 65 godina i decu sa posebnim potrebama. Sve ovo ne bi bilo moguće sa raspoloživim kadrom, tako da je ovo jedan primer dobre prakse, i jednog dobrog partnerstva sa lokalnom samoupravom, koja na ovaj način pokazuje da vodi računa ne samo o nezapošljenim lekarima već i o stanovništvu opštine – kaže doktorka Janković.

Prema rečima doktorke Janković cilj realizacije ovog projekta je unapređenja zdravstvene zaštite stanovništva.

-Prijemom lekara mi ćemo unaprediti rad sližbe hitne medicinske pomoći i smanjiti vreme od poziva do odlaska na lice mesta. Unapredićemo, a sa tim smo počeli još prošle godine, zdravstvenu zaštitu u selima . Tako što će još neka sela, osim onih koja su bila obuhvaćena prošle godine, imati češće lekara na raspolaganju. I nastavićemo sa institucijom kućnih poseta za ljude iz seoskih područja kojima je teško da dođu na pregled. Treći segment koji je nesumnivo potreban, svuda u sveti pa i kod nas govori se o neophodnosti sagledavanja osetljivih grupa, što ćemo mi sa uvođenjem dva tipa kućne poste preko službe za kućnu negu ove godine i uraditi – kaže doktorka Janković.

Dr Radovan Ilić, direktor Opšte bolnice kaže da su lekari danas počeli sa radom i u ovoj zdravstvenoj ustanovi na radnim mestima na koja su raspoređeni. Dr Ilić napominje da i ove godine očekuje pozitivne efekte ovog projekta.

-Pominjao sam i ranije benefite koje ima i zdravstvena ustnova a i lekari koji su na ovaj način angažovani. To je baza budućih specijalista koja se izdvaja iz ove grupe lekara koji određeno vreme provedu u našoj zdravstveno ustanovi. Ja se nadam da u budućem periodu od ovih lekar, koji stiču određena iskustva mi regrutujemo buduće specijaliste za rad na odeljenjima naše Bolnice. Ovo je velika prednost i samih lekara a i ustanove koja ih angažuje na ovaj način – kaže doktor Ilić.