Parkiranje kamiona i autobusa samo na propisanim mestima

13. februar 2013. 14:18 Gradska hronika Pirot Plus Online

Parkiranje teretnih vozila i autobusa na području grada regulisano je Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju, kojim je definisano da je svako pravno lice koje se bavi prevozom putnika ili stvari obavezno da poseduje sopstveni parking prostor bez kojeg ne može da registruje svoju delatnost. Slobodan Rančić, saobraćajni inspektor u SO Pirot kaže da na nekoliko lokacija u gradu postoje i parcele na kojima se mogu parkirati teretna vozila. I .

- Reč je prostoru pored nekadašnjeg Autotransportnog preduzeća i preduzeća Radnik, takodje tu je i AMS koji raspolaže površinama za parkiranje teretnih vozila. Druga stvar je nepostojanje saobraćajne kulture, jer se dešava da vozači svoja vozila parkiraju na javnim i zelenim površinama, čime ugrožavaju bezbednost saobraćaja. Neposrednu kontrolu na terenu obavlja Saobraćajna policija, odnosno Ministarstvo unutrašnjih poslova, a za njihovo delovanje i sankcionisanje takvih vozača obezbedjeni su svi uslovi, kaže Rančić

Problema ima I kada su pešačke zone u pitanju. Tu su problem prvenstveno biciklisti koji ne poštuju saobaćajne propise. Pešačke zone i na Keju i u centru grada bile su obeležene saobraćajnim znacima, koje su nesavesni gradjani polomili. Upravo iz tih razloga ova signalizacija će, po nalogu službe biti ponovo postavljena kako bi sve pešačke zone u gradu bile propisno obeležene, kaže Rančić.