Pooštreni uslovi za odlazak u penziju

06. decembar 2012. 12:42 Društvo Pirot Plus Online

Zaposleni koji su stekli uslov za penziju po starim propisima, koji važe za ovu godinu, trebalo bi zaključno s 30. decembrom da podnesu zahtev za penzionisanje PIO Fondu. Ukoliko to budu uradili samo dan kasnije ili bilo koji dan od Nove godine moraće da ispune nove uslove koji podrazumevaju pomeranje granice i za muškarce i za žene, kaže u izjavi za plus radio Branko Jakšić, direktor pirotske filijale PIO Fonda.

- Da bi ostvarila pravo na penziju u 2013. žena će morati da ima četiri meseca radnog staža više, kao i godina, odnosno 35 godina i 4 meseca staža i 53 godine i 4 meseca života. Kada su muškraci u pitanju, menja se samo uslov pogledu godina života – povećava se na 54 godine, kaže Jakšić.

Menjaju se i uslovi za porodičnu penziju tako što se starosna granica uvećava za šest meseci – udovica će morati da ima najmanje 51, a udovac 56 godina.

Zakon je propisao promene i kod radnika sa beneficiranim radnim stažom, tako da će osiguranici kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem, moći da podnesu zahtev sa navršene 54 godine.

Osnovni uslov za odlazak u starosnu penziju se ne menja, a to je za muškarca 65 godina života i 15 godina staža, a za ženu 60 godina života i 15 godina staža.

Osiguranici koji sada ispunjavaju uslove, a pri tome ne podnesu zahtev za penziju do 30. decembra u istu ići po novim pravilima, kaže Jakšić

- Takodje je nemoguće podneti zahtev ove godine za ostvarivanje tog prava u narednoj godini, kada će biti ispunjeni predvidjeni uslovi koji važe u ovoj, bilo da je reč o godinama starosti ili o radnom stažu. To je nemoguće, s obzirom da se ostvarivanje prava iz Penzijsko-invalidskog osiguranja uvek vezuje za datum podnetog zahteva, pa se shodno tome i cene uslovi, napominje Jakšić

Zakonom je predviđeno da se uslovi za odlazak u penziju postepeno pooštravaju do 2023, kako u pogledu godina života, tako i u pogledu godina staža. Tada će biti potrebno da muškarac ima 40 godina staža i najmanje 58 godina života, a žena 38 godina štaža i 58 godina života.