Servisne informacije

...............................................................

Dana 05.06.2020.na konzumu Ed Pirot bez napona će biti kupci u gradu I selima:

U vremenu od 8h do 15h :

-Vikend naselja oko Zavojskog jezera(Ulazna Građevina,Šejnica,Naselje Brana,Ćućevica)

U vremenu od 8h30min do  do 14h 30min :

-          Selo Prtopopinci kod Dimitrovgrada

U vremenu od 8h  do  do 14h  :

-          Selo  Bežište kod Bekle Palanke

U vremenu od 8h  do  do 14h  :

-          Selo  Bežište kod Bekle Palanke

-          Selo Radoševac kod Babušnice

-          Selo Vrelo

-          Valniš

-          Gradište I  Studena,kod Babušnice