U planu novi sistem dopremanja otpada na deponiju

18. februar 2013. 11:37 Gradska hronika Pirot Plus Online

Od početka rada na Regionalnu sanitarnu deponiju, u proseku se dnevno dopremi oko 70 tona otpada. Najveći deo, oko 45 tona, dopremi sa sa područja opštine Pirot, kaže u izjavi za Plus radio direktor Zoran Stanković. Ovo su količine koje su manje od projektovanih koje bi mesečno trebalo da se deponuju na sanitarnu deponiju, ali su i zadovoljavajuće s obzirom na zimski period kada je smanjen intenzitet iznošenja smeća.

U cilju unapredjenja poslovanja ovo javno preduzeće priprema projekat nabavke jednog dostavnog vozila I pet specijalizovanih kontejnera, kako bi se olakšao dovoz smeća sa područja sve 4 opštine

- To će u značajnoj meri umanjiti transportne troškove svih komunalnih preduzeća, kao I amortizaciju specijalizovanih vozila. Dostavno vozilo će preuzimati pune, a otavljati prazne kontejnere koji će biti postavljeni u svim opštinama, kaže Stanković.

Količine otpada se neće meriti na tim tzv. pretovarnim stanicama, već će se , zahvaljujući dogovoru i uzajamnom poverenju predstavnika svih opština, meriti na samoj deponiji na kojoj postojećoj kolska vaga koja služi za merenje doveženih količina.