Uskoro izmeštanje stare deponije

23. januar 2013. 14:16 Gradska hronika Pirot Plus Online

Početkom rada nove Regionalne deponije u Pirotu stvoreni su uslovi za postepeno uklanjanje smeća sa stare deponije kod bivšeg Autotransportnog preduzeća u čijoj je blizini, jedno od najvećih naselja u gradu, Radin do.Načelnik za urbanizam i stambeno komunalnu delatnost,Zoran Krstić, kaže da je počela priprema neophodne dokumentacije i da se radi na iznalaženju nove lokacije za odlaganje smeća.

„Deo trase alternativnog puta budućeg Koridora 10 obuhvata i mesto stare deponije, tako da smo u obavezi da stvorimo uslove za neometan rad.Potrebno je da najpre odredimo lokaciju za odlaganje smeća a da pritom ni u kom pogledu ne narušavamo životnu sredinu.Oko 70.000 kubika smeća treba deponovati što je oko jedne trećine stare deponije.Preostali deo deponije će takodje biti adekvatno rešen ali je za tako nešto potrebno najpre pripremiti neophodan elaborat a onda početi sa praktičnim radovima“ kaže Krstić.